• Naam: Theo Ruers
  • Functie:

Biografie Theo Ruers

 

Sinds 2007 ben ik verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek als hoofd van de divisie Heelkundige Oncologische Disciplines (HOD). Mijn klinische expertise ligt met name op het gebied van de leverchirurgie en colorectale chirurgie.
Op dit gebied worden meerdere nationale en internationale studies door mij aangestuurd.
Tevens richt het onderzoek zich op de ontwikkeling en introductie van nieuwe beeldgestuurde behandelingsmethoden. Hiermee kan de kwaliteit van de chirurgische ingreep aanzienlijk worden verbeterd, terwijl de risico’s worden verminderd.

Ik doe dit vanuit mijn positie als hoogleraar Oncologie en Biomedische Beeldvorming aan de Universiteit Twente. Vanaf 1994 ben ik werkzaam als oncologisch chirurg, mijn opleiding hiertoe volgde ik in het Hammersmith Hospital en King’s College Hospital, beiden in London.

Voordracht

Beeldgeleide chirurgie


Tijdens de operatie is tumorweefsel vaak moeilijk te identificeren. Als gevolg hiervan kan het voor de chirurg moeilijk zijn om te beslissen welk weefsel moet worden verwijderd en welk weefsel kan worden gespaard. Als er tijdens de operatie tumorweefsel achterblijft, neemt de kans op een lokaal recidief toe, wat vaak noodzakelijk is.
Om dit probleem aan te pakken, hebben we een concept ontwikkeld en geïmplementeerd dat beeldgestuurde chirurgie wordt genoemd om de chirurgische precisie en het resultaat voor de patiënt te verbeteren. Deze innovatieve aanpak is geconcentreerd rond de drie opeenvolgende stappen binnen de chirurgische workflow; Tumorlokalisatie, Tumorbehandeling (chirurgische resectie) en Beoordeling van tumorbehandeling.


Image guided surgery


During surgery, tumor tissue is often difficult to identify. As a consequence, the surgeon can have difficulty deciding which tissue should be removed and which tissue can be spared. If tumor tissue is left behind during surgery, the risk of local recurrence increases which often necessitates.
To tackle this problem, we developed and implemented a concept called image-guided surgery to improve surgical precision and patient outcome. This innovative approach is concentrated around the three sequential steps within the surgical workflow; Tumor localization, Tumor treatment (surgical resection) and Assessment of tumor treatment.


Terug naar symposium paginaTerug naar boven